MYNGOC CT xây dựng Trung tâm học tập

Ngày 20/8/2019, MYNGOC CT chính thức khai trương trung tâm học tập của công ty, bao gồm các khoá học kỹ năng, các khoá học chuyên môn, các khu vực đào tạo cho nhân viên công ty và khoá học theo yêu cầu.

Trung tâm học tập (gọi tắt là MN.LEARN) bao gồm các lớp học tập trung và các khoá học trực tuyến (tại https://learn.myngocct.com).

Bạn thấy hay? Hãy chia sẻ!