MN.Learn triển khai các khoá học cho Đại học Tân tạo

MN.Learn triển khai 2 khoá học trực tuyến theo hình thức kết hợp (blended learning) cho Khoa Ngôn ngữ và Nhân văn, Đại học Tân Tạo. Các sinh viên sẽ học theo hình thức kết hợp giữa học trên lớp với giáo viên và học trực tuyến thông qua các công cụ trực quan.

Xu hướng học tập điện tử ngày nay là một xu hướng tất yếu và hiệu quả. Với đội ngũ kỹ thuật kết hợp với các chuyên gia nghiên cứu về e-learning, MYNGOCCT đang tiến hành xây dựng và đầu tư hệ thống MN.LEARN nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và các tổ chức.

Các dịch vụ của MN.LEARN bao gồm:

CÁC PHẦN MỀM VÀ HỆ THỐNG

– Trang chủ thông tin,thương mại điện tử 
– Hệ thống LMS, lớp học ảo, quản lý trường học
– Phần mềm thi cử, đánh giá 
– Xây dựng và số hoá nội dung e-learning: bài giảng điện tử, nội dung (learning objects), kịch bản khoá học, tư vấn đảm bảo chất lượng.

HÌNH THỨC VÀ DỊCH VỤ TRIỂN KHAI

– Tư vấn kỹ thuật, tư vấn nội dung 
– Khảo sát, phân tích người học và xây dựng prototype người học
– Phân tích và lên phương án sư phạm cho các khoá học, ngành học
– Thực hiện trọn gói và chuyển giao công nghệ
– Đào tạo phương pháp và đào tạo sử dụng

Giao diện cơ bản khoá học Computer Assisted Language Learning của MN.LEARN
Bạn thấy hay? Hãy chia sẻ!