MYNGOCCT quan tâm đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo, một lĩnh vực quan trọng để phát triển xã hội. 

TỔ CHỨC CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Tư vấn, tham gia tổ chức các hình thức đào tạo đại học, đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng và nghề nghiệp cho các doanh nghiệp và trường học. Mở các lớp kỹ năng, phương pháp, chuyên môn theo yêu cầu của doanh nghiệp và nhà trường. 

CUNG CẤP GIẢI PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN, DẠY HỌC TRÊN MÁY TÍNH

Tư vấn xây dựng hệ thống e-learning trọn gói, từ phân tích nhu cầu người học, nguồn lực, đến phân tích nội dung, xây dựng trang chủ, thiết kế app… đến mở các lớp đào tạo phương pháp, kỹ năng sử dụng phần mềm cho giáo viên các trung tâm đào tạo, các trường đại học… Tư vấn xây dựng hình thức dạy học kết hợp trên lớp và trực tuyến theo hình thức blended learning đạt hiệu quả cao và phù hợp với tình hình giáo dục Việt Nam.

TRANG THIẾT BỊ CHO GIÁO DỤC

Cung cấp các giải pháp về trang thiết bị hiện đại phục vụ giáo dục. Trang bị phòng máy, bảng thông minh, các hệ thống cao cấp phục vụ đào tạo.

TƯ VẤN VÀ NHẬN XÂY DỰNG NỘI DUNG CHO ĐÀO TẠO

Nhận tổ chức tư vấn, thực hiện nội dung phục vụ giáo dục và đào tạo đa ngành cho đối tượng người lớn, trẻ em, nhân viên công ty… Liên kết, tư vấn và thực hiện xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo, nội dung đa phương tiện phục vụ dạy học.

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese