Ngày 20/6/2020 tại văn phòng cty MYNGOCCT, Chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Công nghệ giáo dục Thông minh Việt Nam đã chủ trì Hội nghị các nhà thầu của dự án VIET.E giữa kỳ năm 2020

Tham dự Hội nghị gồm có các đại diện:

  • Chủ tịch HĐQT VietCo.Jsc (Chủ trì cuộc họp)
  • MyNgocCo.Ltd: Giám đốc và các nhân sự chủ chốt của Dự án
  • DFM.Co.Jsc: Giám đốc và các nhân sự chủ chốt của Dự án
  • Chuyên gia đồ họa Mas.Lê Vũ Hà
  • CEO VietCo.Jsc: Trần Vinh Quan

Tại hội nghị, các bên đã báo cáo tiến độ thực hiện của dự án và các vấn đề đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. Cùng lúc, dự án đón nhận sự hợp tác về mỹ thuật của nhóm giảng viên mỹ thuật Đại học FPT.

Kết thúc hội nghị, các bên đã thống nhất rà soát tiến độ dự án và tổng kết quá trình sản xuất App, những khó khăn, thuận lợi và giải pháp khắc phục; những thách thức trong giai đoạn mới, các yêu cầu cụ thể về Công nghệ đón đầu mạng viễn thông 6G tại Việt Nam áp dụng vào việc sản xuất App.

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese