MYNGOCCT thực hiện các dự án marketing bao gồm
 • Consumer PR – Quảng cáo khách hàng
 • Corporate Comunication – Giải pháp truyền thông doanh nghiệp
 • Media Training
 • Content Marketing

MARKETING FACEBOOK

Facebook Marketing giúp doanh nghiệp tiếp cận hàng triệu người dùng Facebook, tạo dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng mục tiêu. 
 • Xây dựng và phát triển facebook page
 • Phát triển cộng đồng khách hàng mục tiêu 
 • Quảng cáo tiếp cận Facebook Ads. 
 • Post Engagement
 • Domain Ads
 • Page LikeS
 • Lead Generation
 • Video ViewS
 • Event Responses
 • App install

MARKETING KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG

 • Google Adwords Tối ưu quảng cáo để tạo ấn tượng cho khách hàng tiềm năng
 • Google Search
 • Google Display Network
 • Dynamic Re-marketing
 • Gmail Promotion – Chiến dịch email marketing
 • Youtube Ads – Chiến dịch quảng cáo Youtube
 • App install Ads

viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese